4yiad eta6b f8d8a aeaaz s8nh7 bf6r6 ieryf t43yz 54t72 y86z8 rb75i 56szi k7s4s 2ihn6 6ezkb i89dt 8ty6k 7zfnf s3d8s zz46a z3efa بندر اتغريده حقتك قلت راح انحف و يتغير شكلي اول شي حنى نحبك و نتمنى لك الخير حتى لو تغيرت حبنى لك ما راح يتغير و بأذن الله انك تعافا من كل شي و انا و المتابعين الاساطير نحبك وندعيلك بدون ما تدري يااااارب تكتب لك الخير بعيد عن اشر يا رب ماااااابوي بوم باب بارابابوم بندريتا اكس ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ |

بندر اتغريده حقتك قلت راح انحف و يتغير شكلي اول شي حنى نحبك و نتمنى لك الخير حتى لو تغيرت حبنى لك ما راح يتغير و بأذن الله انك تعافا من كل شي و انا و المتابعين الاساطير نحبك وندعيلك بدون ما تدري يااااارب تكتب لك الخير بعيد عن اشر يا رب ماااااابوي بوم باب بارابابوم بندريتا اكس ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2022.01.22 15:44 WrongdoerNew8656 بندر اتغريده حقتك قلت راح انحف و يتغير شكلي اول شي حنى نحبك و نتمنى لك الخير حتى لو تغيرت حبنى لك ما راح يتغير و بأذن الله انك تعافا من كل شي و انا و المتابعين الاساطير نحبك وندعيلك بدون ما تدري يااااارب تكتب لك الخير بعيد عن اشر يا رب ماااااابوي بوم باب بارابابوم بندريتا اكس ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

submitted by WrongdoerNew8656 to BanderitaX [link] [comments]


2022.01.22 15:44 dugytech 20 year IT pro and I feel like an idiot right now lol.

I recently upgraded my PC and then took my parts to upgrade my sons pc. After getting it all put back together this is the error message I get. I have tried swapping SATA ports 1 and 2 with the SSD I have to make sure it is finding the correct OS installed drive. That didn't work. I edited the boot sequence and that didn't work. I am assuming because the OS was installed on a different mobo that my new mobo is causing some confusion. If that's the case, I'm not sure what to do.
submitted by dugytech to pcmasterrace [link] [comments]


2022.01.22 15:44 6handbanana Suppressed Saturday anyone?

Suppressed Saturday anyone? submitted by 6handbanana to NFA [link] [comments]


2022.01.22 15:44 cpt-Kunya TBM parkingbreak still not fixed?

I reinstalled the MSFS after a while now and i noticed that the TBM parkingbreak bug still hasnt been fixed? The master caution still going nuts after using the parking break. Or is it me not installing every update?
submitted by cpt-Kunya to MicrosoftFlightSim [link] [comments]


2022.01.22 15:44 tomgotchiconnextion Diversify your portfolio

Small cash? Want diversity?
Hey guys, in the next week or so we will release our first ERC token from SeaTeasCrypto, currently we are fundraising itl online as our first proof of concept. The pool is made of $100 in ETH and 100 coins, .03 ETH be added monthly until the end of 2023. Assuming ETH price doesn’t change, this is a growth of nearly 50% at least in a year in ETH.
All changes will be announced on our subreddit publicly to make sure everyone is on the same page.
The purpose of fund raising this way is the cash is to be used in SeaTea coin development, in a way both parties can benefit.
Calling all coiners looking for a bit of diversity in their portfolio!
The token will be listed on Uniswap, stop by for updates and ask any questions here or SeaTeasCrypto
submitted by tomgotchiconnextion to AllCryptoBets [link] [comments]


2022.01.22 15:44 WSClutterTrap Streak 204 : saignement de nez

Bonjour à tous !!
L’hiver n’est pas très agréable pour le nez. C’est quasiment chaque jour que mon nez saigne à cause de l’air sec (je pense). Moi qui suis anémique, ça pose un petit problème. En fait, je ne suis pas sûr que les saignements de nez aggravent l’anémie mais c’est pas idéal dans tous les cas. Parfois il m’arrive qu’il y a des traces de sang aux mains parce que je ne me suis pas lavé les mains assez bien, alors des heures peuvent passer avant que je me rende compte et que je les lave encore. Toutes les astuces sur Internet pour empêcher les saignements de nez ne marchent pas pour moi alors je m’y suis habitué.
Bonne journée à tous et à demain !!
submitted by WSClutterTrap to WriteStreak [link] [comments]


2022.01.22 15:44 C00l_C00L Just posted this in the starry corridor. We need to reach players who don't use social media!

Just posted this in the starry corridor. We need to reach players who don't use social media! submitted by C00l_C00L to LoveNikki [link] [comments]


2022.01.22 15:44 Suspicious_Spread_88 The End. Goblin Shaman Edition ?

submitted by Suspicious_Spread_88 to BattleBrothers [link] [comments]


2022.01.22 15:44 anaccountnow23 Insert crying noises

Insert crying noises submitted by anaccountnow23 to DemonSlayerAnime [link] [comments]


2022.01.22 15:44 edditbot (+6429) TIL there are a class of people in Japan referred to as Cyber Homeless who live at cyber cafes because they are a cheaper alternative than an apartment. The cafes offer free showers and sell underwear.

(+6429) TIL there are a class of people in Japan referred to as Cyber Homeless who live at cyber cafes because they are a cheaper alternative than an apartment. The cafes offer free showers and sell underwear. submitted by edditbot to eddit6yearsago [link] [comments]


2022.01.22 15:44 TheMayorHasArrived Free Quickstart - Dune: Adventures in the Imperium Wormsign

Free Quickstart - Dune: Adventures in the Imperium Wormsign submitted by TheMayorHasArrived to TheOSR [link] [comments]


2022.01.22 15:44 Different_Muscle_116 Can anyone explain this: gravity waves and space time?

If LIGOs uses laser interference measurement along two 4 kilometer planes to see the warping in lengths caused by gravitation waves then why do I also read that the expansion of the universe is this effect on spacetime between large masses like galaxies. The way LIGO is used somehow suggests to me that the space time is here on earth too. I thought massive objects weren’t what’s being expanded? Yeah I get that mass distorts spacetime but why is the universes expansion something separate?
submitted by Different_Muscle_116 to AskPhysics [link] [comments]


2022.01.22 15:44 IrfanxHafiz m

m submitted by IrfanxHafiz to masterduel [link] [comments]


2022.01.22 15:44 benkigera 2022 is your last year on earth, what will you do more of ?

submitted by benkigera to AskReddit [link] [comments]


2022.01.22 15:44 Brawlstarsiswar Upvote or downvote whatever you decide.

Upvote or downvote whatever you decide. submitted by Brawlstarsiswar to Brawlstars [link] [comments]


2022.01.22 15:44 AmySharpton Seth Rogen answers for his cowardly paintball crimes in an agonizing 'Hot Ones'

Seth Rogen answers for his cowardly paintball crimes in an agonizing 'Hot Ones' submitted by AmySharpton to mashable [link] [comments]


2022.01.22 15:44 koppy221 Laborers of reddit, what's your job and what's the best and the worst thing about it?

submitted by koppy221 to AskReddit [link] [comments]


2022.01.22 15:44 laura_19geil Sie gönnt andders kranke bilder

laura_19.geil verkauft auf instagram richtig geile bilder und videos die macht alles was ihr wollt für geld. Richtig geil habe gerade 2 bilder richtrig günstig bekommen.
submitted by laura_19geil to ANormalDayInGermany [link] [comments]


2022.01.22 15:44 turktink How do I remove an element from my “Recents”?

I mistakenly created a random element, and I want to remove it from my Recents library. Anyone know how?
submitted by turktink to GoodNotes [link] [comments]


2022.01.22 15:44 telex_bot Gyakori kérdések, amelyektől hülyét kapnak az autókereskedésekben

submitted by telex_bot to telex [link] [comments]


2022.01.22 15:44 doublevr SLR Originals 2022: plans and feedback request

Hey guys
Happy to see you all in 2022. It seems like a great year ahead. We pan to expand to 12 scenes a month starting from February.

  1. We have been discussing with production team how we can make things even better. Currently we are reviewing positions and angles. Let me know if there's a room for improvements. Screenshots will be highly appreciated. Also having interesting debate about the best timing for each position. Curious what you think of that.
  2. US Harem series are coming. Feel free to suggest. Definitely going to get it all POV. Still curious if it should be amateur or professional performers.
  3. We are looking forward to start shooting true 8K with then Canon camera. Hopefully we can start releasing in February.
  4. u/vrfanservice is likely to shoot many hands
  5. We are experimenting with depth maps. If it works like expected we can perfect the most known video issues like cross-eyed for objects getting close to the camera, forget about ever getting your eyes strained and also introduce 6DOF for all the videos in the next iteration.
  6. Hopefully we can finally start SLR JAV Originals production. Finishing the latest preparations for that.
  7. Any thoughts for all black production? Interracial? There should be BBC (big black cock) videos as well. Likely Non-POV. AMWF (Asian Male White Female)?
  8. We have been checking multiple times for thick performers, but we don't find talent available that would suit Originals line-up. Feel free to suggest.
We are looking to explore more niches, performers and shooting techniques in 2022. And it's always great talking to many of you guys.
submitted by doublevr to oculus [link] [comments]


2022.01.22 15:44 Faction_Chief @USATODAY: From phishing scams and malware (malicious software), like ransomware – where your files are held hostage unless you pay up – cybercriminals are becoming increasingly sophisticated and relentless. https://t.co/7HYIiNmH6w

@USATODAY: From phishing scams and malware (malicious software), like ransomware – where your files are held hostage unless you pay up – cybercriminals are becoming increasingly sophisticated and relentless. https://t.co/7HYIiNmH6w submitted by Faction_Chief to NoFilterNews [link] [comments]


2022.01.22 15:44 ipissrainbows Delete account request

Does anyone know of a better way to delete your account? I have made the request 6 times now over 3 months via chat and phone calls and every time they say "itll be deleted in X days" sometimes its a week, sometimes its 3-5 days, one time they said 30 days because they are backed up. The only response I get when I ask what other avenues I can take is "we can put in a ticket but nothing else can be done at this time"
submitted by ipissrainbows to wayfair [link] [comments]


2022.01.22 15:44 N3xuskn1ght Are we just gonna hate NFT'S forever or are we gonna do something abt it?

submitted by N3xuskn1ght to FuckNFTs [link] [comments]


2022.01.22 15:44 GTAccount99 23M [Relationship] looking to talk and see where it goes

I'm a 23 year old dude from Ohio looking for a girl to talk to. Hoping to make a new best friend and see if anything more comes of it. I'm open to long distance so you can be anywhere, it doesnt matter. I would prefer we got to know each other pretty well first though, I like to take things slow. Right now I only work two days a week so I'm almost always available to and chat and stay up late. Even at work I'm usually quick to respond.
To tell you a little about myself, I'm about 5'11 with blue eyes, long brown hair and a beard. People tell me I look like Jesus lol. I wear cowboy hats and boots pretty often. I'm mostly interested in outdoor things like survival, hunting, fishing, camping, etc. and I really enjoy talking about those kinds of things. I do my best to teach people what I know, but I still have a lot to learn myself. I spend a lot of time outdoors taking pictures and I have many to share.
I also enjoy things such as unsolved mysteries, cryptozoology, UFOs and aliens. Recently I took up cooking and I think I'm decent at it. When I'm bored I like to play games on Steam and I'd really like having someone new to play with.
We will probably get along if you are interested in any of the things I mentioned, but I am also open to new things as well. I'd love to hear about what interests you!
If I you think we'd get along please shoot me a message or a chat, it would be nice to hear from you.
submitted by GTAccount99 to MeetPeople [link] [comments]


http://oxkstu.ru